Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Iota Foundation hợp tác với Dell theo dõi lượng khí thải carbon trong thời gian thực

Iota Foundation đã bắt tay với Dell Technologies để giới thiệu một giải pháp theo hướng dữ liệu, cụ thể là hình thức đo lường kỹ thuật số tích hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi lượng khí nhà kính trong thời gian thực.

Comment Subcibe