Instadapp ra mắt ví hợp đồng thông minh Avocado

Theo ghi nhận của Thecoindesk, nền tảng quản lý DeFi đa chuỗi Instadapp đã ra mắt ví hợp đồng thông minh Avocado. Ngoài việc có tính năng trừu tượng hóa tài khoản tích hợp, ví Avocado kết nối với mạng Avocado và có nút gọi từ xa (RPC) riêng, cho phép mạng đọc dữ liệu trên chuỗi và gửi giao dịch đến các blockchain khác nhau. Điều này có nghĩa là sau khi ví được kết nối với mạng Avocado, mạng sẽ tự động tạo địa chỉ ví được liên kết với ví bên ngoài và bất kỳ token nào hỗ trợ chuỗi đều có thể được gửi và nhận qua ví mạng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr