Infura ra mắt công cụ faucet ETH của mạng thử nghiệm Sepolia

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Infura, một nền tảng phát triển blockchain thuộc ConsenSys, ra mắt công cụ faucet ETH trên mạng thử nghiệm Sepolia. Mỗi địa chỉ có thể nhận 0,5 SETH mỗi ngày, dùng cho các nhà phát triển sản phẩm và người dùng tham gia trải nghiệm sớm.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr