Infura mở API NFT và SDK cho người dùng

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Infura, một nền tảng phát triển blockchain thuộc ConsenSys, đã thông báo rằng SDK và API NFT của họ đã được mở cho tất cả người dùng.

API Infura NFT có 14 điểm cuối khác nhau, cho phép nhà phát triển truy cập vào tất cả siêu dữ liệu cần thiết, đồng thời đi kèm với ba mẫu ERC-721 và ERC-1155 đã được kiểm tra trước, bao gồm 85% tất cả các trường hợp sử dụng NFT.

Ngoài ra, API NFT bao gồm các khả năng đọc và ghi từ 8 blockchain, bằng bốn ngôn ngữ và có quyền truy cập IPFS tích hợp. Điều này bao gồm quyền truy cập sớm vào zkEVM từ ConsenSys, dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tháng 4.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr