Immutable ra mắt quỹ phát triển sinh thái trị giá 500 triệu USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Immutable, công ty phát triển của Ethereum Layer-2 Immutable X, công bố ra mắt Immutable Ventures, một quỹ phát triển trị giá 500 triệu USD.

Mục đích chính của quỹ sẽ hỗ trợ các trò chơi Web3 và các dự án NFT trên blockchain Immutable X. Các trò chơi và dự án phân phối token, trợ cấp tiền mặt và đầu tư để đẩy nhanh quá trình phát triển Immutable X.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr