IEX có thể mua FTX với tư cách là người giám sát phá sản và xây dựng một nền tảng giao dịch mã hóa mới được SEC phê duyệt

Nền tảng giao dịch chứng khoán IEX của Hoa Kỳ có thể mua FTX với tư cách là người được ủy thác phá sản. FTX cũng là một nhà đầu tư thiểu số trong IEX, công ty đang cố gắng mua lại cổ phần của FTX trong công ty.
Trước đây, IEX đã xem xét việc liên doanh với SBF để thiết lập một nền tảng giao dịch mã hóa mới đáp ứng rõ ràng các tiêu chuẩn của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Các nhóm tại IEX và FTX đã đưa cho Chủ tịch SEC Gary Gensler và các quan chức hàng đầu của SEC bản phác thảo ý tưởng của họ và đặt câu hỏi liệu các quy tắc hiện tại của SEC có áp dụng cho các dự án kinh doanh mới của họ hay không. Gensler được cho là đã tỏ ra thờ ơ với đề xuất này mà không loại trừ nó một cách rõ ràng hoặc nói rằng nó sẽ bật đèn xanh cho thỏa thuận.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr