Liên minh châu Âu đã đưa tiền điện tử trở thành chủ đề hàng đầu của cuộc họp thường niên của IMF

Liên minh Châu Âu đang tìm cách trao đổi quan điểm với các quan chức Hoa Kỳ về những phát triển trong luật tiền điện tử trong các cuộc họp thường niên vào tuần tới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới, Ủy viên Dịch vụ Tài chính Liên minh Châu Âu Mairead McGuinness cho biết vào ngày 5 tháng 10 khuôn khổ quy định, và Liên minh Châu Âu đã liệt kê tiền điện tử là chủ đề hàng đầu của hội nghị. 

Mairead McGuinness nói: “Tôi chắc rằng họ muốn biết những gì chúng tôi đã làm, tiến trình của nó như thế nào, có gì sai và cũng muốn nghe những gì Hoa Kỳ đang lên kế hoạch. Chúng tôi là những người đi đầu trong việc này, nhưng vẫn chưa đủ để bao quát ở Liên minh Châu Âu, chúng tôi Cần có sự tham gia và chia sẻ kinh nghiệm trên toàn cầu.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr