IBM áp dụng bằng sáng chế blockchain trong Đảm bảo tuân thủ giao dịch thông qua dữ liệu Node

29

Gã khổng lồ công nghệ IBM đã áp dụng một bằng sáng chế blockchain trong phát triển dữ liệu giao dịch định danh được dựa trên node, theo như văn bản bằng sáng chế được công bố bởi Văn phòng bằng sáng chế và thương hiệu (USPTO) ngày 16 tháng tám.

Hệ thống đã được diễn tả trong bằng sáng chế, với tiêu đề “Đặc tính hóa Node trong Blockchain,” với ý định giới thiệu một phương thức của khai thác dữ liệu từ các node trên một mạng lưới blockchain để xác định các loại danh tính khác nhau của giao dịch. Đặc biệt, bất cứ hoạt động nào trên blockchain có thể có một node hay một số lượng node có thể thực hiện các thông tin hữu dụng về tính năng của giao dịch.

Theo như văn bản, các đặc tả được mô tả sẽ trích xuất một loạt của các loại tính cách đặc trưng như “khai thác thực thể, khai thác văn bản, phân tích và khám phá dữ liệu, tuân thủ, khai thác ngữ nghĩa, và phát hiện thực thể dựa trên ontology.” Như một cách để khai thác dữ liệu trích xuất sẽ tạo năng lượng cho các Chính quyền quy định với một mức độ giám sát an ninh dữ liệu trên Blockchain.

Ví dụ, hệ thống đề xuất một phương thức chống rửa tiền (AML) bởi việc xác định liệu  một node biểu hiện các hành động bất thường trên blockchain trong khi thực hiện một giao dịch tiền số, như vi phạm giới hạn giao dịch hàng ngày hay có sự tham gia của một thực thể bị truy dõi.

Hệ thống được diễn tả được phát triển với một module có thể thực hiện như các thiết bị phần cứng có thể lập trình như mảng cổng, mảng logic, hay đơn vị xử lý đồ họa, cũng như các mạch phần cứng.

Theo Cointelegraph

 

Rate this post

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here