Ian James Poulter trở thành đại sứ thương hiệu mới của OKX

Tay golf người Anh Ian James Poulter đã chính thức công bố là đại sứ thương hiệu mới của OKX và sẽ tiến hành phổ biến các giao dịch tài sản kỹ thuật số của người hâm mộ. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr