Huobi thông báo ngừng dịch vụ NFT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Huobi thông báo chính thức ngừng dịch vụ NFT từ ngày 13/5 do những điều chỉnh về chiến lược và sản phẩm của công ty. Huobi nhắc nhở người dùng chuyển tài sản NFT ra khỏi nền tảng trước thời hạn.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr