Huobi khởi động sự kiện theo chủ đề ‘Hong Kong Web3.0 Carnival’, phần thưởng lên đến 100.000 USDT

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Huobi khởi động hoạt động chủ đề của “Hong Kong Web3.0 Carnival: Cuộc thi giao dịch MegaTrade” từ 2023-04-03 07:00 đến 2023-04-10 07:00 (UTC+7).

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng có thể tham gia giao dịch spot đạt ngưỡng giao dịch để chia sẻ phần thưởng 100.000 USDT theo xếp hạng theo khối lượng giao dịch thực tế hàng ngày.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr