Houbi Korea đổi tên và trở thành công ty độc lập tại Hàn Quốc

Theo ghi nhận của Thecoindesk, tin tức từ phương tiện truyền thông địa phương, Houbi Korea thông báo đổi tên thành “High Block” và chính thức trở thành một công ty độc lập tại Hàn Quốc.

Houbi Korea, trước đây là một sàn giao dịch tiền điện tử đến từ Trung Quốc, đã gia nhập Hàn Quốc sau khi Houbi Global có trụ sở tại Singapore thành lập một công ty Hàn Quốc vào năm 2017. Cổ đông lớn nhất trước đây của Houbi Korea là Huobi Technology (nay là Xinhuo Technology), một công ty con của Houbi Global trước đây, nắm giữ khoảng 70% cổ phần.

Mối quan hệ giữa Houbi Korea và công ty mẹ toàn cầu của nó gần đây đã được giải quyết hoàn toàn. Vào tháng 12/2022, người sáng lập Houbi Li Lin đã bán toàn bộ cổ phần của mình tại Houbi Global và sau đó Huobi Technology cũng bán cổ phần của mình tại Houbi Hàn Quốc.

Cổ đông lớn mới của Houbi Korea là cổ đông lớn thứ hai hiện tại, Houbi Blockchain, một pháp nhân Hàn Quốc. Một cổ đông lớn khác của Houbi Korea là Korea Real Estate Trust, nắm giữ 12% cổ phần của Houbi Korea. Nguồn tin nói rằng Houbi Korea chỉ thay đổi tên và cổ đông, không có thay đổi lớn nào trong đội ngũ quản lý và quản lý tổng thể.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr