Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Hợp đồng Bitcoin hàng quý trị giá 2,1 tỷ đô la của Deribit sẽ hết hạn vào thứ 6 tuần này

Hợp đồng hàng quý Bitcoin với giá trị danh nghĩa là 2,1 tỷ đô la của Deribit sẽ hết hạn vào ngày 24/6 và pain point lớn nhất là 20.500 đô la. Hiện tại, tổng số tiền lãi mở của hợp đồng này là 103.000 Bitcoin.

Comment Subcibe