Hơn 500.000 người ở Đài Loan đã bị ảnh hưởng bởi sự phá sản của FTX

Vincent, người sáng lập DATA Business School, nói rằng ít nhất 500.000 đến 600.000 người dùng Đài Loan đã bị ảnh hưởng bởi sự phá sản của FTX và nhiều sàn giao dịch đã nắm giữ các vị trí trong FTX, gây ra vấn đề thanh khoản của chính họ. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Su Jianrong tuyên bố rằng nếu các cá nhân kê khai thu nhập từ giao dịch tài sản, họ có thể khấu trừ các khoản lỗ đầu tư nếu đã bị thu hồi, và điều này cũng đúng đối với các doanh nghiệp.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr