Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Hơn 400 triệu đô la đã được bán khi giá Bitcoin tăng vọt lên 47 nghìn đô la

Giá Bitcoin đã tăng vọt lên trên 47.000 đô la vào sáng nay - mức giá mà chúng tôi chưa từng thấy kể từ ngày 2/1. Sự biến động cũng gây ảnh hưởng đến thị trường, hơn 410 triệu USD đã bán trong 24 giờ qua.

Comment Subcibe