Hơn 2,6 triệu người dùng đã đăng ký airdrop e-CNY của Thành phố Thâm Quyến

Phòng Thương mại Thâm Quyến đã ghi nhận hơn 2,6 triệu lượt đăng ký cho đợt airdrop e-CNY mới nhất.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr