Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Hơn 20% thanh niên Hàn Quốc đầu tư vào crypto

Theo thống kê từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc, có 3,08 triệu người sở hữu crypto ở độ tuổi 20-39, chiếm 23% dân số Hàn Quốc ở độ tuổi này (13,431 triệu). Điều này có nghĩa cứ 5 người Hàn Quốc thì có 1 người đầu tư vào crypto. 

Comment Subcibe