Hơn 18 triệu IMX sẽ được mở khóa trong tuần này, trị giá khoảng 27,11 triệu đô la Mỹ

Theo dữ liệu của TokenUnlocks, các Token sau sẽ được mở khóa trong tuần này (20 tháng 3 đến 26 tháng 3), trong đó: 192.307,69 GAL (khoảng 380.000 đô la Mỹ) được mở khóa, chiếm 0,096% tổng nguồn cung; 00:00 ngày 25 tháng 3, 18.075.990,71 IMX (khoảng 27,11 triệu USD) đã được mở khóa, chiếm 0,904% tổng nguồn cung; vào lúc 12:49:09 ngày 25 tháng 3, 12.500.000 LOOKS (khoảng 2,06 triệu USD) đã được mở khóa, chiếm 1,25% tổng nguồn cung; vào lúc 21:59:00 ngày 27 tháng 3, 16.872.453 YGG (khoảng 5,2 triệu USD) đã được mở khóa, chiếm 1,687% tổng nguồn cung.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr