Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 thảo luận về quy định về tiền điện tử

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu - Villeroy, cho biết, trong cuộc họp sắp tới, các bộ trưởng tài chính G7 tại Đức sẽ thảo luận về quy định của tiền điện tử.

Comment Subcibe