Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Hội đồng Đại Tây Dương xem xét khả năng duy trì an ninh mạng của ngân hàng trung ương

Think tank hay Viện nghiên cứu hiện đang xem xét các tác động của hiệu suất, bảo mật và quyền riêng tư trong các thiết kế CBDC để đưa ra đề xuất tối ưu hóa nó.

Atlantic Council đã công bố một báo cáo về các vấn đề an ninh mạng liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Cung cấp một cuộc thảo luận tổng quát về an ninh CBDC,  tập trung hơn vào Hoa Kỳ và các vấn đề cụ thể của nó.

Bài báo cáo chỉ ra rằng rủi ro bảo mật của CBDC phụ thuộc nhiều vào thiết kế, hiệu suất, bảo mật và quyền riêng tư được cân bằng đa dạng trong nhiều thiết kế khác nhau. Báo cáo đã xem xét sáu phương án thiết kế, và chỉ ba phương án đang được xem xét hoặc sẽ triển khai vào đời sống.

Đối với người tiêu dùng, quyền riêng tư được xác định là một trong những rủi ro CBDC mang lại. Trong một số thiết kế, CBDC có thể lưu trữ hồ sơ về hoạt động và giao dịch của người dùng nên có khả năng những thông tin này sẽ bị đánh cắp, và thậm chí người dùng còn bị mất tiền.

“CBDC chứa một lượng lớn thông tin nhận dạng cá nhân, từ loại thuốc bạn mua đến địa điểm bạn đi tới mỗi ngày.”

Việc các CBDC làm giảm khả năng giám sát quy định cũng được xem là một trong những rủi ro của CBDC. Tuy nhiên tăng cường quyền riêng tư cũng có thể coi là tăng cường bảo mật đồng thời cũng cung cấp một mức độ nào đó về các quy định. Báo cáo lưu ý rằng Tu chính án thứ IV và Hiến Pháp cũng rất quan trọng và nên được áp dụng vào sổ cái của CBDC. Các nguyên đơn cần phải có giấy chứng nhận của tòa án mới được quyền truy cập.

Báo cáo đã đưa ra một loạt các đề xuất cho bản thiết kế CBDC. Nhấn mạnh rằng hệ thống thanh toán bán sỉ và lẻ hiện tại phải đối mặt với nhiều rủi ro phức tạp khi áp dụng các hệ thống an ninh hiện có để bảo vệ CBDC.

Sự phục hồi nhanh chóng của khối lượng thanh toán trên Fedwire, hệ thống chuyển tiền trong nước của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, sau các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, đánh sập cơ sở hạ tầng quan trọng, được coi là bằng chứng về khả năng phục hồi của hệ thống. Vụ hack Ngân hàng Bangladesh vào năm 2016 được coi là một ví dụ về khả năng dễ bị tổn thương của toàn bộ hệ thống thanh toán bán sỉ công-tư.

Báo cáo cũng tóm tắt 20 điều luật liên quan đến CBDC hiện nay trước Quốc hội Hoa Kỳ.

Comment Subcibe