Helium trì hoãn việc chuyển sang Solana

Theo ghi nhận của Thecoindesk, ngày di chuyển của mạng truyền thông không dây phi tập trung Helium sang hệ sinh thái Solana đã bị hoãn lại từ ngày 27/3 đến ngày 18/4. Helium sẽ tăng thêm thời gian để bỏ phiếu quản trị, thử nghiệm nhiều hơn và cải tiến hoạt động.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr