Helium sẽ ra mắt MOBILE token thưởng cho những người phủ sóng 5G

Helium Foundation cho biết trên twitter sẽ ra mắt MOBILE token như một phần thưởng cho các điểm phát sóng 5G để mở rộng phạm vi phủ sóng của Helium 5G.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr