Hashrate Bitcoin giảm 1,4% xuống mức 29,15T

Đây là lần thứ hai trong năm nay độ khó khai thác của Bitcoin giảm, lần giảm này là 1,41% xuống 29,15T.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr