Thecoindesk | Crypto market for the smart money

HashCash tham gia dự án NFT tập trung vào chăm sóc sức khỏe

Công ty phát triển blockchain HashCash Consultants sẽ hợp tác với một công ty của Mỹ và tạo ra một NFT hoàn toàn mới liên quan đến các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe và thông tin sức khỏe của mọi người. NFT cho phép mọi người đưa thông tin sức khỏe tinh thần và thể chất của mình vào và các chuyên gia có thể dùng để phân tích và nghiên cứu. Giám đốc điều hành của HashCash, nói rằng đưa thông tin thành NFT thì có thể kết hợp với các tính năng theo dõi.

Comment Subcibe