Hai quỹ ETF tiền điện tử hoạt động kém nhất của Úc đang âm -82% và -72% trong năm 2022

Beta Shares Crypto Innovators ETF (CRYP) của công ty quản lý quỹ Úc BetaShares và ETF Cosmos Global Digital Miners Access ETF (DIGA) của Cosmos đang có lợi nhuận âm lần lượt -82% và -72%.

Cả hai quỹ ETF được ra mắt vào năm 2021, CRYP cung cấp khả năng tiếp cận với các công ty tiền điện tử và blockchain như Coinbase và Riot Blockchain, trong đó thì Galaxy Digital hiện chiếm danh mục đầu tư lớn nhất, đạt 12,3%. DIGA chủ yếu theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư của các công ty khai thác Bitcoin.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr