Hacker tấn công Euler Finance trả lại toàn bộ số tiền

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức cho vay Euler Finance thông báo rằng sau khi đàm phán thành công, tất cả số tiền bị đánh cắp từ hacker vào ngày 13/3 đã được hoàn trả toàn bộ. Tổ chức quyết định ngừng chiến dịch truy vết hacker với phần thưởng lên đến 1 triệu USD và sẽ đưa ra thông báo trong những ngày tiếp theo.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr