Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Hacker tấn công Coingecko, Dextools, Etherscan

Tên hacker đã tấn công vào Godady - trang web cung cấp tên miền cho hàng loạt trang web như Coingecko, Quickswap, SpiritSwap, Etherscan, DEXTools. Để hạn chế thiệt hại thì các nhà đầu tư không nên kết nối ví hoặc nhập bất kì thông tin cá nhân nào trong khoảng thời gian này.

Comment Subcibe