Hacker tấn công Acala tạo ra thêm 1,2 tỷ AUSD làm mất peg token

Acala cho biết vấn đề cấu hình của giao thức Honzon ảnh hưởng đến aUSD và họ thực hiện cuộc bỏ phiếu để tạm dừng hoạt động.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr