Gucci chấp nhận thanh toán bằng ApeCoin

Gucci chính thức bước vào thế giới tiền điện tử và đẩy mạnh Web3 khi chấp nhận thanh toán bằng ApeCoin (APE) trên toàn nước Mỹ.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr