Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Grayscale và Bitwise tin ETF Bitcoin spot sẽ sớm được phê duyệt

Grayscale và Bitwise cho biết tại hội nghị Consensus 2022 ở Austin, Texas, rằng họ cảm thấy lạc quan về việc ETF Bitcoin spot sẽ được SEC thông qua trong thời gian ngắn. 

Comment Subcibe