Grayscale mở rộng danh mục đầu tư thêm APE, CRO và KNC

Quỹ đầu tư Grayscale thông báo sẽ thêm Apecoin (APE), Cronos (CRO), and Kyber Network Crystal (KNC) vào danh mục đầu tư sau khi cân đối lại vào tháng trước.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr