Grayscale loại Stellar (XLM) khỏi danh mục đầu tư

Grayscale đang thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư và họ thông báo loại Stellar (XLM) khỏi danh mục đầu tư trong tương lai gần.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr