Google Chrome phát hiện tiện ích mở rộng độc hại VenomSoftX được sử dụng để đánh cắp tiền điện tử và thông tin nhạy cảm

Google Chrome gần đây đã phát hiện ra một tiện ích mở rộng độc hại có tên “VenomSoftX”, có thể được sử dụng để đánh cắp tiền tệ mã hóa và dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Được cài đặt thông qua phiên bản Windows của phần mềm độc hại ViperSoftX, tiện ích mở rộng này là một RAT (Trojan truy cập từ xa) dựa trên JavaScript và là kẻ tấn công tiền điện tử. Bằng cách phân tích các địa chỉ ví được mã hóa cứng trong các mẫu ViperSoftX và VenomSoftX, Avast phát hiện ra rằng cả hai đã kiếm được tổng cộng khoảng 130.000 USD cho các tin tặc tính đến ngày 8 tháng 11 năm 2022. Số tiền điện tử bị đánh cắp này có được bằng cách chuyển hướng các giao dịch tiền điện tử đã cố gắng thực hiện trên thiết bị bị xâm nhập, không bao gồm lợi nhuận từ các hoạt động song song. 

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr