Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Gno Land sẽ có airdrop snapshot vào ngày 20/5

Gno Land, nền tảng hợp đồng thông minh sinh thái Cosmos, sẽ tiến hành airdrop snapshot vào lúc 23:00 ngày 20/5. Trước đó, JaeKwon, người sáng lập Cosmos, đã thông báo vào tháng 2 năm 2021 rằng anh ấy sẽ rời công ty mẹ của mạng Cosmos là AIB (AllinBits) và The Interchain Foundation (ICF) để dành thời gian phát triển hợp đồng thông minh Gno.

Comment Subcibe