Gitcoin công bố gtcETH để tài trợ cho các khoản tài trợ Gitcoin bằng phần thưởng stake ETH

Theo ghi nhận của Thecoindesk, Gitcoin đã công bố chi tiết về gtcETH (Chỉ số ETH được stake trên Gitcoin), gtcETH được tạo ra với sự hợp tác của cộng đồng giao thức chỉ số tiền điện tử Index Coop, có thể cung cấp tiền cho Tài trợ Gitcoin thông qua phần thưởng stake ETH, token hoạt động trên giao thức chỉ mục được xây dựng và bao gồm các token staking thanh khoản Rocket Pool, Lido và StakeWise.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr