Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Gita Gopinath của IMF: Thị trường tiền điện tử "có những bước chuyển mình cực kỳ nhanh chóng"

Quan chức IMF, Gopinath cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Davos của WEF rằng bà đã "hoàn toàn tránh xa" tiền điện tử. Bà có quan điểm rằng bất kỳ loại tài sản rủi ro nào, như tiền điện tử, đều cần phải được quản lý. "Thị trường từ khoảng 3 nghìn tỷ đô la đã trở thành thị trường 1,5 nghìn tỷ đô la chỉ trong khoảng 6 tháng - là những bước chuyển mình rất nhanh chóng. Đây không phải là một khoản đầu tư dễ thu hồi vốn. Vì vậy bạn đang dấn thân vào những rủi ro rất lớn như thế này đây".

Comment Subcibe