Giao thức NFT Ladder bắt đầu vòng thử nghiệm thứ hai vào ngày hôm nay

Giao thức NFT Ladder đã ra mắt vòng thử nghiệm thứ hai vào ngày hôm nay. Vào ngày 22 tháng 11, Ladder đã khởi chạy vòng thử nghiệm thứ hai trên mạng thử nghiệm Sepolia hôm nay và sẽ tiếp tục cho đến ngày 15 tháng 12. Được biết, người dùng có thể xem tất cả các bộ sưu tập có trong LadderAMM thông qua trang khám phá và trang thống kê cho phép xem chi tiết kỹ thuật số của tất cả các mã thông báo, nhóm và giao dịch. Ladder nhắc nhở rằng nhiệm vụ của vòng thứ hai tương tự như vòng đầu tiên và bạn nên đảm bảo hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được yêu cầu để đủ điều kiện nhận phần thưởng.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr