Thecoindesk | Crypto market for the smart money

"Giao thức Hubble" sẽ cung cấp dịch vụ cho vay không lãi suất trên Solana

Với sự đầu tư của Three Arrows Capital, "Giao thức Hubble" sẽ cung cấp dịch vụ cho vay không lãi suất trên Solana

Solana là một trong những chuỗi công cộng sinh thái mới phát triển nhanh nhất trong năm nay. Nhiều dự án quy tụ và thu hút sự chú ý từ nguồn vốn.

Gần đây, Hubble Protocol, một dự án cho vay phi tập trung dựa trên Solana , đã hoàn thành vòng hạt giống 3,6 triệu USD do Three Arrows Capital, Jump Capital, CMS , Spartan, Delphi Digital, Mechanism Capital, DeFi Alliance, DeFiance Capital và các tổ chức khác đã tham gia.

DeFiance Capital cho biết họ rất vui được hỗ trợ tài chính, vì họ tin rằng Giao thức Hubble sẽ trở thành " một stablecoin của Solana có sức quan trọng nhất ." DeFiance Capital nói thêm rằng cơ chế cho vay và phát hành tiền của dự án là "một sự đổi mới thú vị."

Giao thức Hubble là một dự án DeFi với "lãi suất 0" dành cho các sản phẩm có cấu trúc và cho vay. Dự án này có kế hoạch cung cấp các dịch vụ DeFi tiết kiệm vốn, chi phí thấp trên Solana . Một trong những chức năng cốt lõi của nó là cho phép người dùng đúc một stablecoin phi tập trung được gọi là USDH , sẽ được bảo đảm bằng tiền gửi của người dùng.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu tiên Giao thức Hubble, mà Tài sản đảm bảo bao gồm SOL , BTC , ETH , RAY , SRM và FTT , trong tương lai sẽ thêm tiền tệ mã hóa khác làm tùy chọn ký quỹ thế chấp. Theo whitelist chính thức, các token có thể chịu lãi suất như m SOL hoặc p SOL cũng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp sẽ chứng tỏ khả năng kết hợp mạnh mẽ của Giao thức Hubble.

Ngoài ra, khi người vay ký quỹ, tỷ lệ tài sản đảm bảo phải trên 110% -để cho vay 100 USDH , phải ký quỹ tài sản đảm bảo có giá trị trên 110 USDH . So với tỷ lệ thế chấp 150% của MakerDAO, tỷ lệ thế chấp của Hubble Protocol thấp hơn và tỷ lệ sử dụng vốn cũng cao hơn.

Theo lộ trình của Giao thức Hubble, sản phẩm cho vay giai đoạn đầu tiên được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 1 năm 2022 và các khoản cho vay không lãi suất sẽ được cung cấp khi bắt đầu ra mắt (0,5% mỗi lần trong tương lai). Trong giai đoạn tiếp theo, Giao thức Hubble sẽ tung ra nhiều dịch vụ hơn để cải thiện khả năng sử dụng của nền tảng: trong giai đoạn hai, các sản phẩm có cấu trúc sẽ được tung ra; trong giai đoạn ba, các khoản vay tín dụng sẽ được cung cấp. "DeFi là một hệ thống tài chính tương đối mới . Với sự phát triển không ngừng của DeFi, Hubble tìm cách thích ứng với thị trường luôn thay đổi và cung cấp các sản phẩm để đưa DeFi trở thành nguồn cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu."

Được biết, token này sẽ đóng vai trò là token gốc của Giao thức Hubble là HBB, có quyền điều hành dự án. Đồng thời, Giao thức Hubble cũng sẽ phân bổ 100% doanh thu của mình cho những người dùng hodlHBB; trên cơ sở thỏa thuận cho vay, Giao thức Hubble sẽ Cộng đồng của nó cung cấp các sản phẩm có cấu trúc và dịch vụ cho vay phù hợp.

Theo kế hoạch, Hubble Protocol  dự kiến ​​gây quỹ thông qua hình thức gây quỹ công vào đầu năm 2022. Trong tương lai, dự án sẽ được chuyển đổi thành một tổ chức tự trị phi tập trung trong tương lai.

Comment Subcibe