Giao thức DeFi Ammalgam hoàn thành vòng tài trợ Pre-Seed trị giá 750.000 USD

Theo ghi nhận của Thecoindesk, giao thức DeFi Ammalgam thông báo hoàn thành vòng tài trợ tiền hạt giống trị giá 750.000 USD. Người sáng lập Synthetix Kain Warwick, người sáng lập Compound Robert Leshner, người sáng lập 1inch Network Anton Bukov, Sergej Kunz, Mikhail Melnik, Người sáng lập Gauntlet Tarun Chitra, Bodhi Ventures, BootNode, Marin Ventures, Kevin Zhou, Factor, Zeal Capital… đã tham gia đầu tư.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr