Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Giao thức cho vay NFT Pine Protocol hoàn thành khoản tài trợ 1,5 triệu đô la

Giao thức cho vay NFT mở Pine Protocol hoàn thành vòng seed rounf trị giá 1,5 triệu đô la, do Sino Global Capital, Amber Group và Spartan Group dẫn đầu, với sự tham gia của Alameda Research, Shima Capital, Impossible Finance và Gate Ventures.

Comment Subcibe