Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Giao thức cho vay DeFi Alchemix ra mắt thuật toán mới là MM Elixir

Giao thức cho vay DeFi Alchemix đã tung ra chương trình tạo thị trường theo thuật toán Elixir, nhằm mục đích sử dụng tài sản thế chấp trong giao thức để tích cực kiếm thu nhập và quản lý tốt hơn giá của tài sản alUSD và alETH. Alchemix dự kiến sẽ mất 6 tuần để chuyển tài sản trong Transmuter sang Elixir, sau đó Elixir sẽ gửi tài sản vào nhóm alUSD3CRV để cung cấp thanh khoản.

Comment Subcibe