Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Dune Analytics cho thấy thu nhập từ phí giao thức Bitcoin NFT Ordinals đã vượt quá 100 BTC. Tại thời điểm viết bài viết này đạt 100,3498 BTC, tương đương khoảng 2.739.562,87 đô la Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, dòng chữ tích lũy NFT được đúc bởi Ordinals là 534.253.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr