Giám đốc pháp lý A16z: Các cơ quan quản lý đang thiếu vấn đề cốt lõi là điều chỉnh Web3

JaiRamaswamy, giám đốc pháp lý của A16z, phát biểu tại ngày đầu tiên của hội nghị “Quy định hợp lý của Web3: “cơ hội chỉ có một lần trong đời”. Ông nói rằng các nhà quản lý đã bỏ lỡ vấn đề cốt lõi của việc điều chỉnh Web3. Trong bối cảnh cung cấp môi trường pháp lý ngày nay, Ramaswamy giải thích rằng tiền điện tử có xu hướng tiếp xúc với ba lĩnh vực quy định chính: quy định tài chính bất hợp pháp, hình thành vốn và tính toàn vẹn của thị trường và các yếu tố ổn định tài chính. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sự phát triển của các lớp giao thức bổ sung rõ ràng có ý nghĩa rất sâu rộng đối với các dịch vụ tài chính được xây dựng trên nền tảng hiện tại của internet và sẽ có phạm vi phân nhánh rộng hơn trên quy mô toàn cầu. Những tác động này sẽ bao trùm công nghệ, ngoại giao công nghệ, quan hệ đối ngoại và hình dạng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Tôi không nghĩ rằng các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý có liên quan đầy đủ. Căng thẳng đã nảy sinh trong không gian giữa đổi mới và tuân thủ khi bản chất của “khối công nghệ nhiều lớp” ngày càng hội tụ với khối tài chính.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr