Giám đốc điều hành Nansen: Bybit Ventures chuyển BIT vào FTX, đưa số dư BIT trên FTX xuống dưới 100 triệu

Ghi nhận của Thecoindesk, ngày 8 tháng 11, Giám đốc điều hành của Nansen, Alex Svanevik, cho biết theo dõi dữ liệu ví Alameda cho thấy địa chỉ ví Alameda đã chuyển BIT đến địa chỉ ví FTX khoảng một tháng kể từ khi nhận được. Kể từ đó, địa chỉ ví FTX đã giữ lại hơn 100 triệu BIT.

Nhưng ngày hôm qua, số dư giảm xuống chỉ còn dưới 100 triệu BIT. Tuy nhiên, giao dịch đưa địa chỉ ví FTX xuống dưới 100 triệu BIT đã được thực hiện bởi Mirana Ventures, chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Bybit.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr