Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Giám đốc điều hành Coinbase: Các quy định mới của EU là chống đổi mới, chống quyền riêng tư và chống thực thi pháp luật

Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong nói rằng các quy định mới của EU đối với ví tiền điện tử phi tập trung là chống đổi mới, chống quyền riêng tư và chống thực thi pháp luật.

Comment Subcibe