Giám đốc điều hành Bybit: 80% tài sản của khách hàng được lưu trữ trong ví lạnh và bằng chứng dự trữ đang được chuẩn bị

Giám đốc điều hành Bybit Ben Zhou nói rằng 80% tài sản khách hàng của Bybit được lưu trữ trong ví lạnh và phần còn lại được lưu trữ trong ví nóng. Nhưng gần đây, do yêu cầu rút tiền của khách hàng tăng lên, một số tài sản trong ví lạnh đã được chuyển sang ví nóng. Nếu tài sản trong ví lạnh được sử dụng làm bằng chứng, thì không thể xác nhận nguồn đó có thực sự là tài sản của người dùng hay không. Giải pháp bằng chứng dự trữ của Bybit chỉ định cho mỗi người dùng một địa chỉ trên chuỗi và số dư có thể được xác nhận theo thời gian thực khi gửi tiền và rút tiền.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr