Giám đốc điều hành Blur bình luận về việc Amazon tham gia vào thị trường NFT

Tieshun Roquerre, Giám đốc điều hành của Blur, đã đưa ra nhận định về sự tham gia của Amazon vào thị trường NFT. Ông cho rằng, mặc dù đây là một động thái tích cực, tuy nhiên tác động của nó có thể bị hạn chế do khó kiểm soát được mô hình mới này một cách hiệu quả. Theo ông Roquerre, khi có một mô hình mới xuất hiện, các tổ chức được thành lập hiếm khi thích ứng nhanh chóng và hiệu quả. Ông cũng nói rằng, ông sẽ ngạc nhiên nếu các công ty Web2 có thể làm điều gì đó hấp dẫn trong Web3.

Tuy nhiên, Shiva Rajaraman, giám đốc kinh doanh của OpenSea, lại lạc quan hơn về sự tham gia của Amazon vào blockchain và Web3.

Theo một báo cáo trước đây, Amazon dự định ra mắt nền tảng NFT của riêng mình mang tên “Amazon Digital Marketplace” vào ngày 24 tháng 4. Ban đầu, dịch vụ này sẽ chỉ cung cấp cho khách hàng ở Hoa Kỳ và sau đó dần mở rộng sang các quốc gia khác.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr