Giám đốc chiến lược Circle đưa ra các nguyên tắc cho stablecoin ở Hoa Kỳ

Dante Disparte, CSO Circle kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ cân bằng rủi ro với việc phát triển đường lối điều tiết cho stablecoin. Anh nêu lên 19 nguyên tắc, mọi người có thể xem chi tiết: Tại đây.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr