Giá XRP phản ứng tốt sau thông tin Jed McCaleb bán hết XRP trong ví

Nhà sáng lập đầu tiên của Ripple, ông Jed McCaleb chỉ còn 46,7 XRP không đáng kể. Kèm theo sự phục hồi chung của thị trường đã kéo giá XRP đã tăng lên $0,36 trong hôm nay.

Thecoindesk

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr