Thecoindesk | Crypto market for the smart money

Giá trị thị trường BTC vượt quá 1,2 nghìn tỷ USD

Hiện tại, giá BTC tiến gần tới 65.000 USD và giá trị thị trường BTC đã vượt quá 1,2 nghìn tỷ USD, là 1.220.142.221.682 USD tại thời điểm viết bài. Giá trị thị trường BTC ATH xuất hiện vào ngày 21 tháng 10 năm 2021, khi nó vượt quá 1,25 nghìn tỷ USD.

Comment Subcibe